Nowe kierownictwo


Wokół teatru
Trwaj? rozmowy z Piotrem Machalic?, znanym aktorem, kandydatem na dyrektora artystycznego częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza.

Machalica miałby pracować w tandemie z Robetem Dorosławskim, który od 1. lipca ma obj?ć fotel dyrektora częstochowskiego teatru po obecnej dyrektor Katarzynie Deszcz. Od 1. lipca br. obowi?zywać będzie w teatrze nowy model zarz?dzania instytucj? ? kierować ni? będ? dyrektor naczelny i zastępca dyrektora do spraw artystycznych, a nie jak do tej pory dyrektor naczelny i artystyczny, zastępca dyrektora do spraw artystycznych i zastępca dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych.
Zmiany w placówce s? wynikiem konfliktu pomiędzy K. Deszcz i pracownikami. Trwa on od wielu miesięcy, a wła?ciwie od chwili przejęcia przez K. Deszcz schedy po Marku Perepeczce. Aktorom (i nie tylko) nie spodobał się mało elegancki sposób pozbycia się Perepeczki oskarżonego przez prezydenta Wronę o ?robienie słabego teatru?. Zaistniała sytuacja nie ułatwiła K. Deszcz prowadzenia zespołu. Pojawiały się utarczki i ogólne niezadowolenie i w efekcie dyrektor Deszcz złożyła rezygnację, któr? prezydent Wrona przyj?ł. Długo nie zwlekaj?c, wyst?pił do ministra kultury o zgodę na nominowanie Roberta Dorosławskiego na stanowisko dyrektora naczelnego bez, co warto podkre?lić, przeprowadzania konkursu. Tym samym zakończył, choć niezbyt chlubnym akcentem, przygodę Katarzyny Deszcz z Częstochow?, a co za tym idzie, także stworzenie ?wreszcie dobrego teatru? w naszym mie?cie.
Nowym dyrektorem zostanie zatem najbliższy współpracownik Marka Perepeczki, zwolniony z pracy razem z szefem. Prezydent Wrona w li?cie rekomendacyjnym podkre?lał dokonania i zaangażowanie nowego kandydata w życie kulturalne miasta i wyraził przekonanie, że Robert Dorosławski jest osob?, która, dzięki posiadanej wiedzy i umiejętno?ciom, pokieruje częstochowskim teatrem w sposób wła?ciwy i przynosz?cy spodziewane efekty.
Robert Dorosławski jest absolwent filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, posiada również uprawnienia pedagogiczne i instruktorskie w dziedzinie teatru. W latach 1990-1998, będ?c pracownikiem naukowym częstochowskiej WSP, zrealizował wiele cennych przedsięwzięć w sferze edukacji teatralnej. Od wielu lat jest inicjatorem i współrealizatorem różnorodnych i warto?ciowych działań okołoteatralnych, wzbogacaj?cych ofertę kulturaln? Częstochowy. W latach 1995-2002 pełnił funkcję kierownika literackiego Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, jednocze?nie kieruj?c od 1997 r. prac? teatralnego działu promocji i sprzedaży. Od 1. lipca 2002 r. do 11. lipca 2003 r. był zastępc? ówczesnego dyrektora, a w okresie od 12. lipca do 1. sierpnia 2003 roku pełnił obowi?zki dyrektora naczelnego i artystycznego częstochowskiego teatru.

URSZULA GIŻYŃSKA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code