- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Niezdecydowany inwestor

PISMO BANKÓW I WŁAŚCICIELA ISD HUTY CZĘSTOCHOWA DO GREYBULL CAPITAL

Dzisiaj, 12 lipca o godz. 15. mija termin przedstawiony przez Banki: PKP BP S.A., PEKAO SA oraz ISD Polska, ISD Trade sp. z o.o. i ISD Hutę Częstochowa sp. z o.o. potencjonalnemu nabywcy ISD Huty Częstochowa – funduszowi Greybull Capital LLP w sprawie nabycia spółki.
Przedstawiciele tych instytucji i firm domagają się, aby do tego czasu Greybull Capital LLP oficjalnie odpowiedział, czy podtrzymuje swoją ofertę kupna IDS Huty Częstochowa. „W przypadku braku odpowiedzi uznamy, że do transakcji nie doszło z przyczyn leżących po stronie Greybull Capital LLP” – czytamy w liście, nadesłanym do nas z ISD Huty Częstochowa.
Banki oraz Spółki od trzech miesięcy prowadzą rozmowy z Greybull Capital LLP, których celem było wypracowanie akceptowalnego dla stron sposobu inwestycji w przedsiębiorstwo Spółki, czyli sposobu zakupu ISD Huty Częstochowa. Kiedy już udało się doprowadzić do konsensusu między Bankami i Właścicielem Huty i określić sposób nabycia przedsiębiorstwa metodą pre-pack (Banki wydały stosowne oświadczenie 3 lipca br.), zainteresowany dotąd inwestor nagle zmienił zdanie i dzień później poinformował, że zawiesza swoją ofertę oraz dalsze prace nad projektem.
10 lipca Banki i Właściciele ISD Huty Częstochowa skierowały pismo do Greybull Capital.

fot. http://hutaczestochowa.pl

R