NAGRODY W DZIEDZINIE ZDROWIA – 2019


Tegoroczne nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława Biegańskiego wręczono 15 kwietnia podczas uroczystości w sali koncertowej Filharmonii Częstochowskiej.

Przy wyborze kandydatek i kandydatów uwzględniano m.in. pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodne z etyką zawodową, umiejętność niesienia pomocy, profesjonalizm, działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz osiągnięcia naukowe.

Po uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień na scenie sali koncertowej wystąpił Jacek Kawalec z zespołem towarzyszących muzyków.

Sylwetki nagrodzonych i wyróżnionych prezentujemy poniżej.

NAGRODY IM. DOKTORA WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO 2019

NAGRODY I STOPNIA

1. lek.med. GRZEGORZ BZDON – Specjalista w zakresie chorób płuc. Z częstochowską służą zdrowia związany od 1992 roku. Aktualnie pracuje w Oddziale Chorób Płuc Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15 oraz Poradni Domowego Leczenia Tlenem.

Nagroda za duże zaangażowanie w wykonywaniu zawodu lekarza, profesjonalizm i wzorową postawę etyczną.

2. mgr farmacji KRYSTYNA PUSZCZYŃSKA – Specjalista farmacji aptecznej. Kierownik apteki ogólnodostępnej przy ul. Orkana 93. Przewodnicząca Okręgowego Sądu Aptekarskiego.

Nagroda za całokształt sumiennej i wyróżniającej się pracy na rzecz środowiska aptekarskiego.

3. pielęgniarka ALEKSANDRA SEKUŁA – Od ponad 40 lat pracuje w jako dyspozytor medyczny w Zintegrowanym Stanowisku Dyspozytorskimi i Koordynacji Medycznej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Sikorskiego. Współtwórca systemu powiadamiania ratunkowego w Częstochowie.

Nagroda za długoletnią, sumienną pracę nad wdrażaniem systemu państwowego ratownictwa medycznego raz pełne zaangażowanie w wykonywaniu zawodu.

NAGRODY II STOPNIA

1. lek. med. PIOTR JAKUBOWSKI – Specjalista z zakresu pediatrii. Z częstochowską służbą zdrowia związany od 1984 roku. Od 2013 roku pracuje jako pediatra w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej NOVOMED przy ul. Bohaterów Katynia.

Nagroda za całokształt sumiennej pracy na rzecz małych pacjentów oraz działalność społeczną na rzecz środowiska lekarskiego.

2. lek. med. KRYSTYNA CUGLEWSKA – Specjalista chorób wewnętrznych. Od 41 lat pracuje w Szpitalu Hutniczym kolejno na stanowisku z-cy ordynatora oddziału wewnętrznego, aktualnie jako z-ca koordynatora obiektu szpitala przy al. Pokoju 44.

Nagroda za nienaganną postawę etyczną, pełny profesjonalizm zawodowy oraz całkowite oddanie pacjentom.

NAGRODY III STOPNIA

1. mgr pielęgniarstwa RENATA WRÓŻ – Specjalista z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego, wykładowca akademicki. Od 1990 roku pracuje na stanowisku pielęgniarki Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15.

Nagroda za długoletnią oddaną pracę na rzecz pacjentów, zaangażowanie w kształceniu przyszłych adeptów sztuki pielęgniarskiej oraz aktywną działalność na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych.

2. licencjonowana pielęgniarka ALICJA KRAKOWSKA – Z częstochowską służbą zdrowia związana od 28 lat. Aktualnie pracuje w Przychodni Lekarskiej przy ul. Księżycowej jako pielęgniarka rodzinna.

Nagroda za profesjonalizm, życzliwość w stosunku do pacjentów i współpracowników oraz działalność profilaktyczną na rzecz z ludzi starszych.

3. mgr pielęgniarstwa GRAŻYNA CHATYS – Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa z opieki paliatywnej. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1996 roku jako pielęgniarka opieki paliatywnej i hospicyjnej. Od 2002 roku pracuje w hospicjum domowym i poradni opieki paliatywnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Kopernika 34.

Nagroda za profesjonalizm w niesieniu pomocy chorym i wyjątkową opiekę nad pacjentami z chorobą nowotworową i ich rodzinami.

4. lek. med. EDYTA GAJDA – Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych. Od 1995 roku pracuje w Szpitalu im. L. Rydygiera, aktualnie na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Poradni Kardiologicznej Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15.

Nagroda za pełne zaangażowanie w wykonywaniu zawodu lekarza, profesjonalizm w niesieniu pomocy chorym oraz wzorową postawę etyczną.

5. lek. med. MAREK HARASIM – Specjalista ginekologii i położnictwa. Od 1996 r. pracuje na Oddziale Ginekologii i Położnictwa Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mickiewicza 12 oraz pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora. Współorganizator Szkoły Rodzenia przy ul. Mickiewicza.

Nagroda za długoletnią, sumienną pełną poświęcenia pracę na rzecz pacjentów oraz wzorową postawę etyczną.

6. pielęgniarka BARBARA WOJTASIK – Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1979 roku. Aktualnie pracuje na Oddziale Pediatrycznym Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Bony 1/3.

Nagroda za całokształt pracy zawodowej i wielkie zaangażowanie w wykonywaniu swych obowiązków.

7. lek. med. SŁAWOMIR STRZELCZYK – Specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej. Z częstochowską służbą zdrowia związany od 25 lat. Od 2012 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie oraz członek Krajowego Zespołu ds. Medycyny ratunkowej przy Ministrze Zdrowia.

Nagroda za wyjątkowy profesjonalizm w pracy zawodowej, działania na rzecz poprawy sytuacji w służbie zdrowia oraz etyczną postawę.

8. pielęgniarka LIDIA ŚLĘZAK – Od 26 lat pracuje w Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 kolejno jako pielęgniarka oddziału laryngologii, pielęgniarki oddziałowej izby przyjęć oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Aktualnie pełni funkcję Kierownika Centralnej Sterylizatorni.

Nagroda za całokształt rzetelnej pracy zawodowej oraz profesjonalizm na pełnionych stanowiskach.

9. lek. stom. PIOTR JANIK – Specjalista stomatologii zachowawczej. Z częstochowską służbą zdrowia związany od 1983 roku. Od 18 lat pracuje w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kopernika 45 kolejno jako Dyrektor Przychodni a od 14 lat jako Prezes Spółki SANUS. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie.

Nagroda za długoletnią, sumienną pracę na rzecz pacjentów oraz aktywną działalność na rzecz samorządu lekarskiego.

WYRÓŻNIENIA

1. lek. med. ANNA ŻELECHOWSKA – Specjalista z zakresu neurologii i rehabilitacji medycznej. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1981 roku. Były kierownik Zakładu Rehabilitacji Woj. Szpitala Specjalistycznego. Aktualnie współpracuje z Centrum Medycznym ALFAMEDICA i KLARA.

Nagroda za pełne zaangażowanie w wykonywaniu zawodu lekarza oraz aktywną działalność na rzecz samorządu lekarskiego.

2. lek. med. IZABELA PRUDŁO – Specjalista z zakresu radiologii onkologicznej oraz onkologii klinicznej. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1992 roku, aktualnie pracuje na stanowisku Kierownika Oddziału Onkologii z Pododdziałem Dziennym Chemioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Nagroda za perfekcjonizm, zaangażowanie w pracy i nienaganną postawę etyczną.

3. mgr pielęgniarstwa IRENA SIKORA-MYSŁEK – Specjalista pielęgniarstwa rodzinnego, stypendystka Uniwersytetu Wiedeńskiego wieloletni wykładowca zawodów medycznych, doktorantka Uniwersytetu w Opolu. Przewodnicząca Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Zastępca Dyrektora Medycznego Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej „HOSP-MED” przy alei Armii Krajowej 1/3.

Nagroda za pełne oddanie i zaangażowanie w pracy na rzecz ludzi starszych, niepełnosprawnych.

4. tech. fizjoterapii JOLANTA JĘDRASZKIEWICZ – Od 41 lat pracuje w zawodzie technika fizjoterapii. Od 1993 roku zatrudniona w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ul. Mickiewicza 12, aktualnie na oddziale neurologii i udarowym przy ul. Mirowskiej 15.

Nagroda za pełne oddanie i zaangażowanie w pracy na rzecz ludzi starszych, niepełnosprawnych.

5. mgr biologii ZOFIA KONAT – diagnosta laboratoryjny. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 37 lat. Aktualnie pracuje na stanowisku Zastępcy Kierownika Laboratorium w Diagnostyce Sp. z.o.o. przy ul. Bony 1/3.

Nagroda za pełne zaangażowanie w wykonywaniu zawodu odpowiedzialność i sumienność w wypełnianiu obowiązków.

6. mgr farmacji TERESA HUBER – Specjalista farmacji aptecznej. Z częstochowską służbą zdrowia związana od 1983 roku. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Nagroda za całokształt pracy zawodowej i wieloletnią aktywną działalność społeczną na rzecz samorządu aptekarskiego.

na podst. informacji z Wydziału Zdrowia UM
fot. Zbigniew Burda

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code