- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

„Naczynia połączone” w ramach projektu GENERACJE

19.07.19 – „Naczynia połączone – Generacje 2019”. Wernisaż wystawy zbiorowej, Galeria 113, Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Humanistyczno–Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 14, godz. 18.00

Uczestnicy wystawy:

Władysław Bebel
Zbigniew Bebel
Dariusz Bebel
Beata Bebel – Karankiewicz
Włodzimierz Karankiewicz
Sonia Wojtysek
Tomasz Wojtysek
Pola Wojtysek
Nela Wojtysek
Kacper Karankiewicz
Izabella Sowier – Kasprzyk
Kaja Kasprzyk
Jolanta Wiśniewska
Diana Wiśniewska
Katarzyna Głębocka
Maria Głębocka
Barbara Głębocka
Anna Głębocka
Anita Grobelak
Imanuela Sak
Natalia Grobelak
Ewelina Grobelak
Magdalena Kmiecik
Leon Królica
Maria Królica
Elżbieta Ledecka
Lech Ledecki
Piotr Ledecki
Maciej Ledecki

Dariusz Słota
Paweł Słota
Irena Sznober
Julia Sznober
Wiktoria Morawska
Apolonia Morawska
Jolanta Winiszewska
Marian Panek
Julia Panek
Amelia Ciesielska
Bożena Mamis Chaber
Ryszard Mamis
Anna Chaber
Zdzisław Pić
Maria Leszczyńska
Altea Leszczyńska

Wernisaż wystawy zbiorowej w ramach projektu Stowarzyszenia Yes, I can i Grupy artystycznej ATINA „Generacje 2019. Międzypokoleniowa integracja artystyczna i kulturowa”, uzyskał dofinansowanie ze środków budżetowych Urzędu Miasta Częstochowa.

Projekt ma za zadanie ukazać funkcjonowanie wokół sztuki i ze sztuką artystycznych klanów lub rodzin, które rozpoczynają swoją art przygodę i poprzez nią silnie oddziałują na otoczenie. Wystawa zbiorowa Naczynia połączone – Generacje 2019 pokazuje stopień uwrażliwienia członków rodziny na wypowiedź artystyczną własną i innych. W tym przypadku dzieło sztuki jest nie tylko nośnikiem indywidualnych emocji, ale zacieśnia więzi międzypokoleniowe, wkracza w kontekst społeczno – historyczny, buduje swoisty, plastyczny silva rerum. W tym lesie rzeczy odnajdziemy wielość spojrzeń kilku częstochowskich rodzin, zróżnicowaną pod względem treści, rodzaju i formy. Literackie sylwy cechuje konstrukcja, w której odnajdujemy coś z roczników, kroniki, dziennika oraz pamiętnika. Ma ona służyć dokumentacji i archiwizacji. Tę koncepcję przeszczepiamy na grunt sztuk plastycznych. Zaproszeni do projektu twórcy sami generują charakter rodzinnej ekspozycji, by mieć przestrzeń na zabezpieczenie pamięci rodu w konfrontacji z pozostałymi uczestnikami wystawy.

W rodzinach, w których działania artystyczne stały się tradycją klanu tworzą się rodowe kolekcje zapisy emocji, ulotnej chwili, swoiste pamiętniki rejestrujące zmienność światopoglądową i mentalną artystów oraz epok, w jakich tworzyli lub działają. Niejednokrotnie są to prace naznaczone dramatem historii i tę dokumentujące od początku XX wieku. Zamierzeniem projektu Generacje 2019 było stworzenie ekspozycji ukazującej różnorodność stylistyczną prezentowanych dzieł, a jednocześnie międzypokoleniową integrację artystyczną i kulturową.

r