Miejska Rada Rodziców Zastępczych – nowe rozdanie


22 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miasta podsumowano działalność II kadencji Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych oraz wybrano jej członków na kolejne dwa lata.

Miejska Rada Rodziców Zastępczych jest organem przedstawicielskim rodziców zastępczych, zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy. Zadaniem Rady jest reprezentowanie
i przekazywanie władzom samorządowym głosu rodziców zastępczych w zakresie potrzeb, problemów a także inicjatyw dotyczących rodzinnej pieczy zastępczej.

Podczas spotkania, w którym wziął udział m.in. prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk, podziękowano za pracę i dotychczasowe zaangażowanie członkom Rady II kadencji. Otrzymali oni kwiaty i listy gratulacyjne. Wybrano też skład na następną kadencję. Do nowej Rady weszli: Agata Matysiakiewicz, Agnieszka Łukomska, Katarzyna Kaczmarzyk, Joanna Ernst oraz Zygmunt Żurawski.

Miejscem działania Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych jest Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny – organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy, prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”.

Cele działania Rady:
1) reprezentowanie rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
2) inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do doskonalenia współpracy pomiędzy organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, a środowiskiem rodzinnej pieczy zastępczej, zarówno w zakresie merytorycznym jak i funkcjonalnym,
3) działanie na rzecz promocji rodzinnych form opieki zastępczej oraz budowanie pozytywnego wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej,
4) wspieranie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka w wypełnianiu ich obowiązków,
5) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców zastępczych na rzecz podnoszenia kompetencji wychowawczych.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code