- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Mariusz Trepka nowym posłem na Sejm RP

W lipcu br. Mariusz Trepka, piastujący funkcję II wicewojewody śląskiego został posłem na Sejm RP. Zastąpił posła Konrada Głębockiego, który został mianowany ambasadorem RP we Włoszech.

Poseł Mariusz jest mieszkańcem powiatu myszkowskiego. Ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej – Wydział Zarządzania oraz studia podyplomowe w chorzowskiej filii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Od początku lat 90. czynnie uczestniczył w życiu samorządowym. Od 2002 roku przez cztery kadencje pełnił funkcję radnego powiatu myszkowskiego. Piastował również stanowisko członka zarządu, a od 2013 roku wicestarosty myszkowskiego. Pracował także jako kierownik centrum konferencyjno-szkoleniowego w Regionalnym Funduszu Gospodarczym S.A. w Częstochowie, a później w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie na stanowisku zastępcy dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych. W styczniu 2016 roku został powołany na stanowisko wicewojewody śląskiego. Podlegały mu Wydziały Infrastruktury i Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej oraz Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, a także Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania Niepełnosprawności oraz Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna. W lipcu 2018 roku uzyskał mandat Posła na Sejm VIII kadencji, zastępując w parlamencie Konrada Głębockiego. Reprezentuje okręg nr 28, który obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Zapewniam, że powierzony mi mandat będę wypełniał rzetelnie i sumiennie działając na rzecz naszej Ojczyzny i jej obywateli, a zwłaszcza mieszkańców Ziemi Częstochowskiej – mówi „Gazecie Częstochowskiej poseł Mariusz Trepka.

UG.