- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

LEKCJE Z ZUS

Częstochowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza szkoły ponadgimnazjalne i uczniów z regionu częstochowskiego do udziału w kolejnej edycji „Lekcji z ZUS”, która zakończy się konkursem wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

To autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mający na celu budowanie świadomości ubezpieczeniowej młodego pokolenia.
– Chcemy, aby młodzi ludzie, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy, mieli wiedzę na temat, jakie są podstawy obowiązującego dziś systemu, jakie mają prawa i obowiązki jako osoby ubezpieczone oraz na jakie świadczenia mogą liczyć, jeśli opłacają składki – wyjaśnia Ewa Jęczmyk, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Częstochowie.
W trakcie czterech lekcji uczniowie poznają istotę ubezpieczeń społecznych, polski system emerytalny, rodzaje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zasady rejestracji firmy
i obowiązki przedsiębiorcy oraz Platformę Usług Elektronicznych, czyli e-ZUS.
Projekt „Lekcji” realizowany jest od 2013 roku. Materiały edukacyjne można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl/edukacja. Ponadto ZUS służy wszelką pomocą
i prowadzi bezpłatne warsztaty dla nauczycieli, którzy chcieliby wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych przekazać swoim uczniom.
Tegoroczna edycja projektu, podobnie jak ubiegłoroczna, zostanie zakończona konkursem wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody. Jego finał odbędzie się w kwietniu przyszłego roku w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem startu w konkursie jest realizacja programu edukacyjnego „Lekcje
z ZUS” i zgłoszenie szkoły do konkursu w terminie do 30 października 2015 r.
Wszystkie szkoły, które chciałyby wziąć udział w „Lekcjach z ZUS”, mogą nadsyłać zgłoszenia drogą elektroniczną na adres mailowy: rzecz.czestochowa@zus.pl, pocztą tradycyjną na adres: Ewa Jęczmyk, Oddział ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45,
42-200 Częstochowa albo zgłosić telefonicznie: 34/368-91-53.

r