KONIECPOL. Fundusz wspiera budowę wodociągów


Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznała Gminie Koniecpol dotację w wysokości 1 479 998 złotych na budowę wodociągów (20 proc. kosztów inwestycji). – Dofinansowanie zostało udzielone z uwzględnieniem „Szczególnych zasad finansowania przedsięwzięć związanych z wystąpieniem klęski żywiołowej lub innych nadzwyczajnych zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej” – informuje prezes WFOŚiGW w Katowicach Andrzej Pilot.

Prezes dodał, że celem zadania jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Dąbrowa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże i Oblasy w Gminie Koniecpol o łącznej długości około 17 km.
Budowa wodociągu jest w gminie Koniecpol konieczna. Mieszkańcy miejscowości objętych projektem korzystali z lokalnych studni kopanych, które wyschły w wyniku ubiegłorocznej suszy. Konieczne stało się dowożenie wody beczkowozami. – W ramach inwestycji zostanie wykonanych 197 sztuk przyłączy wodociągowych a 562 osoby uzyskają dostęp do wody o odpowiedniej jakości – przypomina prezes Funduszu.
W ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych Gminie Koniecpol została przyznana promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wysokości 5.027.723 zł. Gmina,która jest w trudnej sytuacji finansowej, realizuje program naprawczy i nie może zaciągać zobowiązań. Przyznane środki z WFOŚiGW w Katowicach umożliwią
Gminie Koniecpol sfinansowanie inwestycji.
Powstająca sieć wodociągowa zasilana będzie z przewidzianego do budowy ujęcia wody w Rudnikach. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach przyznana została również promesa dotacji w wysokości 1 445 000 złotych.
Oprócz ujęcia do budowy przewidziano stację uzdatniania wody oraz 14,5 km sieci wodociągowej w miejscowościach: Rudniki, Kolonia Rudniki, Dąbrowa, Zaróg, Piaski−Pękowiec, Teodorów a także 130 szt. podłączeń.

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna” (wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code