- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Informacja w sprawie uruchomienia Ośrodka Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej

Biuro Prasowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie informuje, że trwa analiza możliwości uruchomienia Ośrodka Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej w siedzibie placówki przy ul. PCK. Zatem jest nadzieja

O potrzebie uruchomienia Ośrodka Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej w siedzibie placówki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. PCK w Częstochowie pisaliśmy kilka dni temu. Publikowaliśmy list w tej sprawie skierowany do Dyrektora Zbigniewa Bajkowskiego przez Prezydium Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”.
Dzisiaj otrzymaliśmy poniższą informację z Biura Prasowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie:
W nawiązaniu do pisma przesłanego do Dyrektora Zbigniewa Bajkowskiego przez Prezydium Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie informuje, że trwa analiza możliwości uruchomienia Ośrodka Ambulatoryjnej Rehabilitacji Kardiologicznej w siedzibie placówki przy ul. PCK. Prowadzone obecnie prace mają na celu oszacowanie wymagań, które należy spełnić, aby zapewnić Ośrodkowi funkcjonowanie w możliwie jak najwyższym standardzie. Do tych działań należy m.in. ustalenie liczby potrzebnych pomieszczeń oraz aparatury medycznej niezbędnej do prowadzenia tego rodzaju działalności.