- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

GRATULUJEMY

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nagrodzili funkcjonariuszy CS PSP.

Za wzorowe wykonywanie zadań wymagających znacznego nakładu pracy, zostały przyznane nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej listy gratulacyjne z podziękowaniami wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Piotr Placek.
Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżniony został mł. bryg. Piotr Szerszeń. Nagrodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni zostali: st. kpt. Magdalena Kołbasiuk i mł. bryg. Jarosław Wojtania.
FOT. CS PSP