- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Gmina Dąbrowa Zielona pozyskała dotację

Gmina Dąbrowa Zielona jako jedyna w powiecie częstochowskim i jedna z trzech gmin województwa śląskiego otrzymała dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych swoich mieszkańców.

Jest to niewątpliwy sukces i ogromne wyzwanie, gdyż cała inwestycja zrealizowana ma być w niebywale krótkim czasie. 5 sierpnia 2015 roku Maria Włodarczyk, wójt Gminy Dąbrowa Zielona, podpisała umowę, a projekt ma być rozliczony do połowy października br.
W ramach zadania planuje się wykonanie montażu 53 szt. instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy o łącznej mocy ponad 137 kWp. Wartość inwestycji szacowana jest na około 960 tys. zł, kwota przyznanej pomocy to blisko 800 tys. zł co stanowi 90 procent kosztów kwalifikowanych projektu. Pieniądze jakie udało się pozyskać na to zadanie pochodzą jeszcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Inwestycja w odnawialne źródła energii i innowacyjne rozwiązania w tym zakresie, których przykładem są zainstalowane w ubiegłym roku lampy hybrydowe są priorytetowymi działaniami, jakie gmina zamierza realizować w najbliższej perspektywie z wykorzystaniem finansowania unijnego na lata 2014-2020.

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna” (wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UG