- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

„Fotowoltaika – bezpieczeństwo najważniejsze”

Rozmowa z dyrektorem oddziału Częstochowa Tauron Dystrybucja S.A. Piotrem Apollo

Rozmowa z dyrektorem oddziału Częstochowa Tauron Dystrybucja S.A. Piotrem Apollo

Program „Mój prąd” spowodował zwiększenie zainteresowaniem instalacjami fotowoltaicznymi. Jak to wygląda w naszym regionie?
Mieszkańcy naszego regionu, podobnie jak w całej Polsce, masowo zaczęli inwestować w panele fotowoltaiczne. Związane jest to z programem „Mój prąd”, ale również stale zwiększającą się świadomością dotyczącą możliwości pozyskiwania energii ze słońca. Oceniając skalę zainteresowania, porównując poprzedni rok do obecnego, ilość składanych wniosków zwiększyła się około 4 razy.

Proszę powiedzieć naszym czytelnikom, co w zasadzie składa się na taką instalację?
Zasadniczo myśląc o instalacji PV mówimy o: panelach fotowoltaicznych, inwertorze (falowniku), liczniku zużycia i produkcji energii, okablowaniu i akumulatorze. Panele mogą różnić się między sobą, między innymi, mocą i napięciem, nie wspominając już o kolorze. Zatem panele mogą być: monochromatyczne, polikrystaliczne oraz amorficzne.
Jeśli mówimy o mikroinstalacjach, to czy mógłby Pan przypomnieć, jakie warunki należy spełnić, aby taka instalacja mogła pracować na rzecz danego inwestora?
Na początku należy wyjaśnić, co rozumiemy mówiąc o mikroinstalacjach. Mikroinstalacjami nazywamy instalacje mocy do 10kW głównie instalowane na budynkach mieszkalnych. Małe i średnie instalacje posiadają moc 10÷100kW i instalowane są na budynkach przemysłowych. Duże instalacje, te o mocy powyżej 100kW, posiadają status tzw. farmy PV. (zgodnie z Ustawą o OZE – nowe definicje: instalacje odnawialnego źródła energii o łącznej mocy: mikroinstalacje – nie więcej niż 50 kW, mala instalacja – 50KW – 500kW)
Mając gotową mikroinstalację, bo zakładam, że jest wykonana prawidłowo i zgodnie ze sztuką budowlaną, inwestor składa wniosek gotowości instalacji do przyłączenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w naszym rejonie jest to Tauron Dystrybucja. Wzory dokumentacji dostępne są na naszych stronach internatowych. Firmy wykonawcze, również przejmują niejako ten obowiązek na siebie i w imieniu inwestora taki wniosek często składają. OSD ma 30 dni na wykonanie przyłączenia i zainstalowanie licznika dwukierunkowego. Za tę usługę nie są pobierane żadne opłaty. Zakład energetyczny nie sprawdza również możliwości technicznych przyłączenia – za to bierze odpowiedzialność firma, która wykonuje takie przyłączenie.

Na co, według Pana, musimy zwrócić szczególną uwagę instalując panele?
W pierwszej kolejności na bezpieczeństwo instalacji, czyli rzetelny i poprawny projekt techniczny, który będzie brał pod uwagę uwarunkowania i specyfikę nieruchomości, na której będzie wykonywana inwestycja. W dalszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, aby użyć atestowanych urządzeń i materiałów – a nie kierować się tylko i wyłącznie ceną tych komponentów. Nie bez znaczenia jest, aby instalacja była wykonywana przez doświadczony i fachowy zespół instalatorów. Na koniec nie możemy zapomnieć o odpowiedniej konserwacji i przeglądach okresowych.
Dodatkowo, jako dobrą praktykę, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, dobrze jest w miejscach widocznych umieścić informację o zagrożeniu związanym z montowaną instalacją, adresem i danymi kontaktowymi firmy instalującej, ewentualnie o sposobie bezpiecznego wyłączenia. Przy uzgadnianiu projektów z instalacją PV należy pamiętać o zapewnieniu odłączenia zasilania z paneli PV.

Bezpieczeństwo związane z fotowoltaiką to temat bardzo ważny, o którym mam wrażenie, mówi się bardzo mało albo wcale. Jak Państwa firma podchodzi to tego tematu?
Zdajemy sobie sprawę, że rosnące zainteresowanie panelami może generować również ryzyka związane z ich użytkowaniem. Nie zapominamy jednak o kwestiach bezpieczeństwa. Tauron Dystrybucja przy współpracy z Politechniką Opolską oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował w październiku bieżącego roku Międzynarodową Konferencje Ratownictwo i Energetyka pt. „Fotowoltaika i Elektromobilność”. Perspektywy rozwoju i zagrożenia. Podczas obrad zaprezentowano rozwiązania, które mam nadzieję staną się kodeksem dobrych praktyk. Temat wymaga jednak ciągłego zgłębiania i rozpowszechniania, dlatego czynimy starania, aby następna konferencja odbyła się w Częstochowie np. przy współpracy Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej.

Czy w najbliższym czasie będą wprowadzane zmiany w zakresie regulacji dotyczących fotowoltaiki?
W Tauronie, jak i u pozostałych, operatorów sieci dystrybucyjnej, nowe wymogi, zatwierdzone wcześniej przez URE, weszły w życie ostatecznie w ubiegłym miesiącu i zostały wpisane do tzw. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD). Karta zmian do IRiESD w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji w Tauron Dystrybucja weszła w życie 18 października 2019 roku. Wprowadza ona jedynie nowe wymogi techniczne dla przyłączanych źródeł, takie jak: nowy próg mocowy dla źródeł 1-fazowych, konieczność posiadania przez źródła portu komunikacyjnego czy też możliwości regulacji. W zakresie zaś samej obsługi zgłoszeń nie wprowadzono żadnych zmian.
Zgodnie z nowym brzmieniem IRiESD, operatorzy sieci dystrybucyjnej, w tym Tauron Dystrybucja, będą przyłączać mikroinstalacje o mocy nieprzekraczającej 3,68 kW 1-fazowo lub 3-fazowo, natomiast przyłączanie większych mikroinstalacji ma się odbywać tylko poprzez falownik trójfazowy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał TADEUSZ DOŁĘGA

Tauron Statystyka
Łączna liczba mikroinstalacji, które rozpoczęły pracę w sieci Taurona w pierwszych trzech kwartałach tego roku, wynosi już 14 506, a ich moc sięga 102,2 MW.
Oznacza to, że całkowita moc mikroinstalacji, które przyłączył Tauron do końca trzeciego kwartału br., wynosi już 206,65 MW, na co składa się 31,4 tys. urządzeń