EKOLOGICZNA GMINA – RĘDZINY. Edukacja z pomocą Funduszu


O gminnych przedsięwzięciach proekologicznych mówi wójt gminy Rędziny Paweł Militowski.

 

 

Jakie działania edukacyjne zrealizowaliście Państwa w gminie?

– Ekologię traktujemy priorytetowo w obrębie naszej gminy – globalnie. Dlatego też nasze działania kierujemy do wszystkich mieszkańców. W 2019 roku przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną „Segregacja na 5-tkę!”. W ramach inicjatywy zrealizowaliśmy prelekcje dla dzieci i młodzieży, poszerzające ich wiedzę w zakresie gospodarki odpadami, selektywnej zbiórki odpadów, prostych sposobów na ochronę przyrody, przeciwdziałania paleniu odpadami w piecach przydomowych i gospodarki o obiegu zamkniętym. Zorganizowaliśmy też dla nich konkurs z cennymi nagrodami. Z kolei do wszystkich mieszkańców trafiły materiały informacyjno-edukacyjne, odbyły się spotkania sołeckie. Kampania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całość zadania kosztowała 30 tys. zł, z czego dotacja z WFOŚiGW wyniosła 23.424 zł. Efektem kampanii był znaczący wzrost świadomości naszych mieszkańców na temat zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

 

Od kiedy rozwija się współpraca z WFOŚiGW w Katowicach w obszarze edukacji?

‑ Muszę podkreślić, że współpraca z WFOŚiGW w Katowicach od lat układa się pomyślnie, czego dowodem są kampanie edukacyjne przeprowadzone w 2015 i 2016 roku przy wsparciu finansowym z Funduszu. Kolejnym wspólnym z WFOŚiGW w Katowicach i Gminy Rędziny przedsięwzięciem jest kampania edukacyjna „AS-y – Adepci Segregacji”. WFOŚiGW w Katowicach wsparł ten projekt w 50 procentach, czyli 11 tys. zł. Ideą tej kampanii była także edukacja na temat selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z wymaganiami gminy oraz pokazanie dalszej drogi odpadów, które opuszczają gospodarstwa domowe. Mówiliśmy tu także o szkodliwości palenia odpadów w piecach przydomowych oraz konieczności sprzątania po czworonogach. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy 20 prelekcji, w których uczestniczyła cała społeczność uczniowska naszej gminy na wszystkich szczeblach: od przedszkoli przez szkoły podstawowe aż po gimnazja. Za ich pośrednictwem treści te poszły do rodziców i dziadków, czyli do co najmniej kilku tysięcy osób dorosłych. Wyprodukowaliśmy materiały edukacyjne, między innymi: zakładki do książek 1500 sztuk, plany lekcji 1500 sztuk, poradniki 1500 sztuk, kalendarze 3000 sztuk, broszury informacyjne 3000 sztuk oraz pakiety edukacyjne, składające się z puzzli i gier planszowych (Puzzle „Recykling odpadów”, Puzzle „Oszczędzaj wodę i chroń środowisko”, Puzzle „Oszczędzaj energię i chroń środowisko”, Gra planszowa „Kolorowy świat odpadów”, Gra memo „Proste zasady na ochronę przyrody”). Te działania będziemy podtrzymywać w kolejnych latach budowania świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w różnorakich formach, albowiem jesteśmy przekonani, że odniesie to zakładany skutek w postaci stosownego efektu ekologicznego.

 

Za projekt i realizację kampanii odpowiedzialny był zespół marki ZielonyPunkt.co – Business Communcation Group Sp. z o.o.

 

Stawiacie Państwo na szeroką edukację, docieracie do całej społeczności…

‑ I co ważne, otrzymujemy stałą pomoc od WFOŚiGW. Projekt „Odpady segregujesz – dobrze postępujesz” to kolejny projekt proekologiczny przy wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. Kampanii patronowała specjalnie stworzona w tym celu postać – orzeł Rędzinek. Projekt realizowaliśmy w 2016 roku, przy dotacji 11.348 zł ze strony Funduszu, z naszej strony wyłożyliśmy na ten cel 7.752 zł. Wprawdzie był to projekt dla najmłodszych, bo uważamy, że trzeba działać zgodnie z zasadą, że czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci, ale przecież poprzez maluchy docieramy do dorosłych, ich rodziców, dziadków. Poza bezpośrednią grupą 1100 dzieci i młodzieży można wobec tego mówić o około 10-tysięcznej grupie objętej przeprowadzonymi działaniami pośrednio. Na skutek podjętych działań dzieci nabrały dobrych nawyków, związanych z segregowaniem odpadów oraz zostały im zaszczepione przekonania i postawy związane z ekologicznym trybem życia. W połączeniu z pozytywnym oddziaływaniem dziecka na środowisko rodzinne, w którym chce sprawdzać i praktycznie wykorzystywać zdobytą w placówce edukacyjnej wiedzę, przełoży się to na zwiększenie się masy segregowanych odpadów oraz efektywność recyklingu.

Z kolei w 2017 roku z własnych środków (łączna kwota 5000,00 zł brutto) zorganizowaliśmy spektakl ekologiczny pn. „Baron Smog” w 5 szkołach podstawowych. Tematem przewodnim widowiska były niska emisja, smog, zanieczyszczenie powietrza, segregacja odpadów (nowe zasady obowiązujące od 1 lipca 2017 w ramach Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów). Opowiadał również jak istotny jest zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie i ruch na świeżym powietrzu. wraz z naszymi widzami dołoży wszelkich starań, by pokrzyżować plany złego Barona. Poza bezdyskusyjną wartością edukacyjną, zadbano również o atrakcyjną formę, dlatego na spektakl nuda nie miała wstępu. Dzieci brały w nim czynny udział, odpowiadały na przygotowane pytania i łamigłówki. Profesjonalni aktorzy teatralni z Krakowskiego Biura Promocji Kultury z wieloletnim doświadczeniem stanowili gwarancję udanego spektaklu i wspaniałej zabawy połączonej z dużą dawką informacji z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz wielu innych dziedzin.

Dziękuję za rozmowę

URSZULA GIŻYŃSKA

 

 

 

 

 

Materiał ukazał na stronie: „Częstochowska Gazeta Ekologiczna”
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code