Egzaminy ósmoklasisów – idą bez zakłóceń


15 kwietnia 2019 roku w województwie śląskim ponad 41 tys. uczniów klas ósmych z 1251 szkół podstawowych przystąpiło do egzaminu z języka polskiego. Egzamin odbył się we wszystkich szkołach, przebiegał bez zakłóceń.

Jutro ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z matematyki. Na rozwiązanie zadań będą mieć 100 minut.
Wśród zdających są również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, którzy mogą przystąpić do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. 
Dostosowanie formy egzaminu polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających, np. dla uczniów słabowidzących arkusze mają czcionkę 16 lub 24 pkt. Odrębne arkusze przygotowano dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ponadto niektórzy uczniowie mają możliwość skorzystania ze specjalistycznego sprzętu, przedłużenia czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu, zapewnienia obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu i pisaniu lub specjalisty z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności.
Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form egzaminu są zawarte Komunikacie dyrektora CKE z 20.08. 2018 r.

r

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code