- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Dziękuję” Solidarności”

12 września 2015 roku częstochowska „Solidarność” obchodziła swe 35 urodziny. Na tę piękną uroczystość spieszyłem z Warszawy, tuż po konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, w której uczestniczyłem – z racji liderowania częstochowskiej liście naszej partii do Sejmu. Na solidarnościowy benefis, do Domu Kultury przy Łukasińskiego, przybyłem najwcześniej, jak mogłem, ale już po części oficjalnej; dlatego tą drogą pragnę spełnić serdeczny obowiązek przekazania Przyjaciołom z częstochowskiej „Solidarności” gratulacji, życzeń i, przede wszystkim, podziękowań, bo właśnie wdzięczność oddaje najpełniej dziejową wielkość i arcypolski sens solidarnościowego dzieła.

Dziękuję zatem, że sierpniowy wybuch 1980 roku i wszystko to, co po nim nastąpiło, było wskrzeszeniem narodowej energii i przywróceniem Polakom wiary w samych siebie; powrotem do heroicznego, wolnościowego, rycerskiego ducha naszych dziejów.
Dziękuję „Solidarności”, że – to nie kto inny, a właśnie Ona – w stanie wojennym i latach osiemdziesiątych była strażnikiem świętego ognia: koniecznej i nieustępliwej wiary i walki o niepodległość i suwerenność Polski.
Dziękuję „Solidarności”, że swym romantyzmem i odwagą przeciwstawiała się, często infekowanej z zewnątrz, zaniżonej samoocenie Polaków.
Dziękuję „Solidarności” za obronę godności Polaków, gdy w czasach PRL-u przewartościowała i unicestwiła wizerunek „robola”, by, w dobie III Rzeczypospolitej, uporczywie walczyć z traktowaniem pracowników jako niekoniecznego i „ niechcianego kosztu produkcji”.
Dziękuję „Solidarności” za to, że była niewygodnym świadkiem i uczestnikiem życia publicznego, zarówno dla emancypujących się elit politycznych , jak i wobec najhaniebniejszych skutków ich zamierzonych działań, czyli zdradzieckiej wyprzedaży polskiego majątku narodowego i likwidacji polskiego przemysłu.
Dziękuję naszej, częstochowskiej „Solidarności”, że mogliśmy się spotkać w twórczym i skutecznym działaniu na drodze jednoczenia częstochowskiej prawicy i na niwie , przenikniętej patriotyzmem, wspólnej polityki historycznej.
Drodzy Przyjaciele z „Solidarności”!
Życzę Wam, tak jak sobie, by polscy patrioci – umocnieni tegorocznym, majowym zwycięstwem – zwyciężali nadal i prowadzili naród najkrótszą drogą ku Polsce silnej, bezpiecznej, zasobnej i sprawiedliwej.

Poseł Szymon Giżyński