Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 6 (1405) z 2019-02-07, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

CZĘSTOCHOWA. MONITORING NA WRZOSOWIAKU

System miejskiego monitoringu wizyjnego wzbogacił się o 4 nowe kamery. Tym razem w rejonie ul. Orkana w dzielnicy Wrzosowiak. Dozorem nowych kamer objęty został przede wszystkim teren przystanków i przejścia dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej nr 53. Punkty obejmują też teren przy skrzyżowaniach z ul. Jagiellońską i 11 Listopada, a także stację rowerów miejskich.

Nowoczesne kamery (wyposażone w doświetlacze podczerwieni) będą pracować całodobowo. Planując system, uwzględniono bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i użytkowników infrastruktury komunikacyjnej w rejonie ul. Orkana.
Częstochowski system liczy już 85 kamer. Działające całodobowo centrum miejskiego monitoringu zlokalizowane jest w siedzibie częstochowskiej Straży Miejskiej przy ul. Krakowskiej. Każdego roku jego pracownicy ujawniają ponad 2 tys. zdarzeń wymagających interwencji służb mundurowych czy pogotowia ratunkowego. W 2017 takich zdarzeń było 2385, z czego 1951 zakończyło się interwencją samych strażników miejskich. W ubiegłym roku liczba ta była podobna.
fot: Straż Miejska w Częstochowie

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone