Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 2 (1401) z 2019-01-10, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

Zmiany personalne w służbie zdrowia

Zarząd Województwa Śląskiego odwołał ze stanowiska dyrektorów trzech jednostek służby zdrowia. Także w Częstochowie.Dariusz Kaczmarek Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie
Grażyna Kuczera Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Iwona Łobesko Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu
Jednocześnie Zarząd Województwa powierzył pełnienie obowiązków dyrektora: Bogusławie Miłkowskiej (Częstochowa), Robertowi Rychlowi (Jastrzębie Zdrój), Alicji Cegłowskiej (Sosnowiec).

Będą oni pełnić swe funkcje do czasu wyłonienia nowych dyrektorów w drodze konkursów.UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone