Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 2 (1401) z 2019-01-10, dział : Gazeta Częstochowa

Solidarnościowe życzenia Bożonarodzeniowe

21 grudnia 2018 roku na uroczystej Wigilii spotkali się członkowie częstochowskiej „Solidarności”. Przybyli goście – powitani przez przewodniczącego Zarządu NSZZ „Solidarność” Jacka Strączyńskiego i jego zastępcę Dorotę Kaczmarek – wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu zespołu chóralno-muzycznego Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej w Częstochowie. Z ciepłym słowem do zgromadzonych zwrócili się kapłani: ks. prałat Ryszard Umański, kapelan środowisk patriotycznych oraz podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski. Przeor Poteralski w swym Słowie Bożym odniósł się do symboliki domu jako źródła rodzinnego i społecznego dobra.
Życzenia członkom „Solidarności” przekazali: poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, poseł Lidia Burzyńska, wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. Do przybyłych w imieniu sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posła Szymona Giżyńskiego, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu z powodu pełnienia obowiązków służbowych – z serdecznym słowem wypowiedziała się dyrektor biura posła Grażyna Matyszczak. Ciepłe życzenia skierowały także dyrektor Delegatury Oświaty w Częstochowie Alicja Janowska oraz wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódzkiego Beata Kocik.UG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone