Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 32 (1379) z 2018-08-09, dział : INFORMACJE CZĘSTOCHOWA

STRAŻ POŻARNA W AKCJI

W minionym tygodniu tj. w okresie od 30 lipca do 5 sierpnia 2018 roku w obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie – obejmującym zasięgiem miasto Częstochowa i Powiat Częstochowski powstało ogółem 267 zdarzeń.


Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały:
18 - razy przy pożarach,
238 – razy podczas miejscowych zagrożeń,
11 – razy w ramach alarmów fałszywych.

W grupie miejscowych zagrożeń dominowały zdarzenia związane z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych.
Łącznie w roku 2018 do dnia 5 sierpnia strażacy interweniowali 4598 razy.

Opis ważniejszych zdarzeń powstałych w minionym tygodniu:
- w dniu 4 sierpnia zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej zostały zadysponowane do pożaru wysypiska śmieci w miejscowości Koniecpol ul. Słowackiego.
Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pali się hałda nieposortowanych śmieci o wymiarach 20x20x4m w pobliżu budynku sortowni.
Na miejsce zdarzenia przybył Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Koniecpolu, który przekazał informację o ilości składowanych nieposortowanych opakowań tworzyw sztucznych (kod 150102) w hałdzie (35ton).
Działania zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- otwarciu bramy wjazdowej przy użyciu nożyc do cięcia drutu,
- odłączeniu zasilania na terenie całego obiektu głównym wyłącznikiem prądu,
- podaniu 2 prądów wody w obronie na budynek sortowni śmieci,
- ugaszeniu pożaru przy użyciu 6 prądów wody w natarciu na ognisko pożaru,
- dowożeniu wody do miejsca pożaru,
- utworzeniu stanowiska wodnego na rzece Pilica (Koniecpol ul. Nad brudną wodą),
- rozgarnianiu hałdy śmieci przy użyciu ładowarki teleskopowej obsługiwanej przez pracownika sortowni oraz koparko-ładowarki zadysponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol.
- w dniu 3 sierpnia zastępy JOP zostały zadysponowane do wypadku drogowego w miejscowości Staromieście gmina Lelów na skrzyżowaniu DK 46 i DW 789.
Po dojeździe na miejsce zdarzenia ustalono, iż doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych.
Wszyscy uczestnicy opuścili pojazdy samodzielnie, przed przybyciem zastępów JOP.
Równocześnie z przybyciem zastępów JOP na miejsce zdarzenia przyjechał ZRM.
Działania polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia;
- odłączeniu akumulatorów,
- zakręceniu zaworu w instalacji jednego z pojazdów,
- neutralizacja substancji ropopochodnych.
W wyniku zdarzenia zostało poszkodowanych 8 osób.

Ponadto strażacy pamiętali o ofiarach Powstania Warszawskiego.
Punktualnie o godzinie 17, 74 lata od wybuchu powstania, w hołdzie poległym w częstochowskich jednostkach ratowniczo-gaśniczych zawyły strażackie syreny. (w załączeniu zdjęcia)K.D.

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone