Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 15 (1362) z 2018-04-12, dział : ekologia

Umowa na budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków
W Katowicach podpisano umowę pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a PSO Maskpol w Konieczkach, na sfinansowanie budowy ekologicznej oczyszczalni ścieków w Złochowicach. Inwestycja ma zostać zakończona do 14 grudnia 2018 roku.

FOT. Maskpol
Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rafał Adamus (pierwszy od lewej) z Prezesem Zarządu Makspolu dr. Ładysławem Piaseckim (w środku) i Członkiem Zarządu Markiem Pasek-PaszkowskimMateriał ukazał na stronie: "Częstochowska Gazeta Ekologiczna"
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

GAW

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone