Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 6 (1353) z 2018-02-08, dział : Gazeta Częstochowa

Kolejny krok w kierunku Uniwersytetu

29 stycznia 2018 r. decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych.

To szóste w Akademii im. Jana Długosza uprawnienie otwiera nam drogę do przekształcenia w uniwersytet przymiotnikowy. W dniu 31 stycznia 2018 r. podczas posiedzenia Senatu Akademii im. Jana Długosza podjęta została uchwała, wyrażająca pozytywną opinię w przedmiocie zmiany nazwy uczelni, a także upoważniająca Jej Magnificencję Rektor dr hab. Annę Wypych-Gawrońską, prof. AJD do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania podjętej uchwały.

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone