Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 45 (1340) z 2017-11-09, dział : sprawy społeczne

Efekt 500 plus

W KRAJU.
Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska poinformowała, że od stycznia do sierpnia tego roku urodziło się 272 tysiące dzieci, czyli o 19 tysięcy dzieci więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wg Głównego Urzędu Statystycznego). Co ważne, większość tych urodzeń to są drugie i kolejne dzieci w rodzinach, co oznacza, że prowadzona przez rząd polityka prorodzinna w tym przede wszystkim realizacja programu Rodzina 500 plus, idzie we właściwym kierunku.
Prognozy są bardzo optymistyczne. Przewiduje się (analizując dane GUS), że do końca tego roku liczba urodzeń przekroczy magiczną granicę 400 tysięcy. A jeszcze w roku 2014, GUS znając ówczesne trendy dotyczące urodzeń w naszym kraju, prognozował, że w roku 2017 urodzi się w Polsce zaledwie 346 tysięcy dzieci, czyli aż o 54 tysiące mniej.
We wrześniu tego roku minęło półtora roku od momentu uruchomienia programu Rodzina 500 plus (program ruszył 1 kwietnia 2016 roku) W tym okresie polskim rodzinom przekazano z budżetu państwa kwotę 33 mld zł. Warto dodać, że świadczeniami jest obejmowana z miesiąca na miesiąc coraz większa liczba dzieci i na koniec września tego roku rodziny otrzymywały wsparcie z programu Rodzina 500 plus już dla blisko 4 mln dzieci. Zmniejsza się tez ubóstwo dzieci. Według danych resortu liczba dzieci ubogich zmniejszyła się z 718 tysięcy do 188 tysięcy, czyli o blisko 0,5 miliona. W oczywisty sposób w wyniku realizacji programu Rodzina 500 plus, znacząco poprawiła się także sytuacja rodziców wychowujących dzieci, skrajne ubóstwo w Polsce zostało gwałtownie obniżone i oznacza, że takich osób (z dochodem miesięcznym poniżej 450 zł na osobę), jest obecnie w Polsce mniej niż 4 proc..

A w Częstochowie?
Rośnie raczej liczba seniorów niż dzieci. Wielkiego boomu narodzin młodych częstochowian nie dostrzega się. W pierwszym półroczu bieżącego roku odnotowano (dane z USC) 1435 urodzeń, w tym zameldowanych w Częstochowie na pobyt stały i czasowy było zaledwie 904 nowo narodzonych dzieci. Za cały rok 2016 było to odpowiednio: 2736 i 1764, a 2015 – 1784 i 2805. Co się stało, że od 2012 roku, kiedy urodziło się 3581 dzieci, w tym zameldowanych zostało 1978, w Częstochowie z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci? Wprawdzie magistrat tłumaczy się, że „wybory rodziców lub okoliczności losowe i zdrowotne powodują, iż nie zawsze nasi mieszkańcy korzystają ze szpitali częstochowskich, analogicznie – mieszańcy innych miejscowości wybierają Częstochowę jako miejsce urodzenia”, stąd dlatego liczba narodzin nie jest rewelacyjna.”

Magistrat przekonuje, że nie można więc utożsamiać danych z Urzędu Stanu Cywilnego, w którym notowane są wszystkie urodzenia w Częstochowie z liczbą urodzonych częstochowian. – Zgodnie z prawem akt urodzenia sporządzany jest w miejscu (mieście, gminie), gdzie urodziło się dziecko, niezależnie skąd pochodzą jego rodzice. USC odnotowuje więc w swoich statystykach narodziny zarówno mieszkańców Częstochowy, jak i okolicznych gmin, a nawet mieszkańców innych miast, którzy przychodzą na świat w częstochowskich szpitalach. Analogicznie – częstochowianki rodzą dzieci także w szpitalach poza Częstochową, np. w Blachowni, na Śląsku czy w Krakowie – tłumaczy biuro prasowe Urzędu Miasta Częstochowy. Winą za mniejszą liczbę urodzeń upatruje… w likwidacji oddziału położniczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. PCK. .

Ponieważ dane statystyczne są najczęściej podstawą różnych zestawień i doniesień medialnych podsumowujących dany okres – poniżej zestawienie, którego źródłem jest ogólnodostępny portal demografia.stat.gov.pl.


2012 2013 2014 2015 2016 2016 do 2012 2016 do 2015
CZĘSTOCHOWA 1982 1879 1788 1742 1816 -9,14 4,07
BIELSKO-BIAŁA 1790 1681 1677 1640 1652 -8,35 0,73
CHORZÓW 1079 1123 1056 1026 1017 -6,10 -0,88
DĄBROWA GÓRNICZA 1118 1004 1042 1007 1042 -7,29 3,36
JAWORZNO 905 813 836 812 854 -5,97 4,92
GLIWICE 1766 1671 1666 1683 1718 -2,79 2,04
RYBNIK 1514 1440 1455 1455 1488 -1,75 2,22
SOSNOWIEC 1842 1677 1647 1614 1614 -14,13 0,00
TYCHY 1357 1315 1326 1290 1282 -5,85 -0,62
ZABRZE 1644 1567 1554 1464 1571 -4,65 6,81
KATOWICE 2718 2645 2546 2597 2749 1,13 5,53

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone