Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 45 (1340) z 2017-11-09, dział : Gazeta Częstochowa

Sukces Politechniki Częstochowskiej. Połowa wydziałów Uczelni z oceną A

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. To pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku. Wynika z niej, że aż 3 z 6 wydziałów Politechniki Częstochowskiej otrzymało wysoką ocenę A. Pozostałe 3 wydziały uzyskały natomiast ocenę B.


Szczegółowej ocenie zostało poddanych prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.
Wydziały Politechniki Częstochowskiej, które otrzymały kategorię A to:
Wydział Elektryczny
Wydział Infrastruktury i Środowiska
Wydział Zarządzania
Wydziały Politechniki Częstochowskiej, które otrzymały kategorię B to:
Wydział Budownictwa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałówr

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone