Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 45 (1340) z 2017-11-09, dział : ekologia

EKOGMINA. FUNDUSZ POMAGA USUWAĆ AZBEST

Na terenie gminy Janów zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów”. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 35 293.71 zł.Zadanie obejmowało wykonanie prac związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz odbiór wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości.
Dofinansowaniem objęte zostały 54 nieruchomości z terenu Gminy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOTOP”.

Materiał ukazał na stronie: "Częstochowska Gazeta Ekologiczna"
(wydanie papierowe), której publikację współfinansuje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

AG

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone