Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 41 (1336) z 2017-10-12, dział : INFORMACJE REGION CZĘSTOCHOWSKI

Zmiana ruchu w NakleDyrekcja Dróg i Autostrad w Katowicach informuje, iż z uwagi na prowadzone roboty budowlane w zakresie „Przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej DK 46 nad linią kolejową CMK w km 238+116 w miejscowości Nakło” P.U.T. INTERCOR SP. Z O.O. nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu w miejscowości Nakło gm. Lelów. Planowana zmiana organizacji ruchu będzie od dn. 12.10.2017 r. od godz. 11:00 przy drodze krajowej DK 46 w km 238,116 do odwołania.

r

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone