Gazeta Częstochowska - tygodnik regionalny
Wydanie nr 7 (1302) z 2017-02-16, dział : sprawy społeczne

CZĘSTOCHOWA. REFORMA EDUKACJI. Dla dobra dzieci i rodziców. Tak stanowi: Prawo i Sprawiedliwość

Co dalej z reformą edukacji w Częstochowie? Czy władze miasta będą likwidować gimnazja? Czy w imię dobra dzieci i nauczycieli nastąpi porozumienie prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka z Kuratorium Oświaty? Na dzisiaj jest impas i trwają rozmowy. Czas jednak goni. Ostateczny termin zakończenia procedur legislacyjnych dla gmin Ministerstwo Edukacji Narodowej wyznaczyło do 31 marca 2017 roku.


Pierwsza debata radnych w sprawie zmiany siatki szkół, zaproponowanej przez prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka, odbyła się na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy, 1 lutego 2017 roku. Głosowane były dwa projekty uchwał: zmiana siatki szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zmiana siatki szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Uchwała w sprawie szkół ponadgimnazjalnych zyskała akceptację radnych. Przeważył głos radnego Mieszkańców Częstochowy – Krzysztofa Świerczyńskiego, który zagłosował zgodnie z radnymi SLD i PO oraz głos wstrzymujący radnego PiS Alberta Kuli. Projekt dotyczący siatki szkół podstawowych i gimnazjalnych nie został przyjęty – 13 radnych (SLD i PO) było, 13 (PiS i MCz) – przeciw.
– Pan Prezydent propozycję nowej siatki szkół dał nam za pięć dwunasta. Mieliśmy zaledwie 20 godzin na zapoznanie się z dokumentem i przygotowanie ewentualnych poprawek do jednej z najważniejszych uchwał, których wnikliwa analiza przez specjalistów zajmuje kilka dni. Niestety, w uchwale Prezydent zaplanował likwidację dwóch gimnazjów: Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera i Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza, które miałyby zakończyć działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r. Klub PiS jasno i głośno powiedział, że nie zgadzamy się na jakąkolwiek likwidację szkół i zwolnienia nauczycieli – tłumaczył decyzję Klubu PiS, radny Piotr Wrona, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy. Jak dodaje, źle się stało, że przyjęto zmianę siatki szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, a sprawa szkół podstawowych i gimnazjalnych pozostała nadal w zawieszeni. – Siatka szkół jest systemem integralnym. Brak jednomyślności przy głosowaniu dwóch projektów uchwał odcięło pole manewru w najbardziej newralgicznych punktach propozycji Prezydenta, które mogą okazać się niedobre dla społeczności szkolnych – stwierdza Piotr Wrona.
23 lutego odbędzie się kolejna sesja w sprawie reformy edukacji. Aktualnie trwają negocjacje władz Częstochowy z Kuratorium Oświaty. – Rozmawiamy z Prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem i mamy nadzieję na konsens. Wszystko czynimy dla dobra dzieci i nauczycieli – zapewnia Alicja Janowska, dyrektor Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie. Jak wyjaśnia sytuacja niektórych szkół jest trudna, dotyczy to głównie Gimnazjum nr 17. Jest już natomiast obietnica prezydenta Matyjaszczyka w sprawie Gimnazjum nr 7 i 9.
– Pan Prezydent zapewnił, że mają one być przekształcone w szkoły podstawowe. Powstaną tam mniej liczebne oddziały, co pozytywnie wpłynie na dzieci i proces wychowawczo-edukacyjny. Da to też gwarancję pracy dla nauczycieli – mówi dyr. Alicja Janowska. Jak dodaje, z analizy wynika, że reforma stworzy więcej oddziałów w Częstochowie. – Gdyby zachowano gimnazja, to powstałoby 67 oddziałów klas pierwszych gimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018. Natomiast po reformie w szkołach podstawowych powstaną 83 oddziały klas siódmych. To znaczy o 16 więcej. Trzeba też tu przypomnieć, że minister edukacji narodowej Anna Zalewska przyznała Częstochowie dodatkowych 39 etatów dla nauczycieli, co zwiększy subwencję oświatową o 11 milionów złotych – informuje dyr. Janowska. Podkreśla jednocześnie, iż ważną kwestią jest także utrzymanie w dobrym stanie budynków szkolnych. – Wiemy co będzie za lat siedem, ale jak będzie za dziesięć lat, trudno przewidzieć. Może nastąpi wyraźny wyż demograficzny i wówczas budynki szkolne będą potrzebne. Trzeba myśleć o przyszłości. W Częstochowie zlikwidowano żłobki i przedszkola i jest teraz problem. Nie można tego powtórzyć ze szkołami – podkreśla dyr. Janowska.
Radny Wrona, pod okiem specjalistów, w imieniu Klubu PiS przygotował kilka istotnych poprawek do propozycji uchwały prezydenta. Klub PiS przedstawił je na sesji 1 lutego i poinformował Prezydenta, że jest to warunek przyjęcia jego uchwały. – W przypadku Gimnazjum 9 zaproponowaliśmy przekształcenie w Szkołę Podstawową Nr 9 wraz ze starymi granicami obwodu. W szkole tej funkcjonuje klasa sportowa, do której uczęszcza 41 uczniów spoza Częstochowy. Przy subwencji około 5000 zł na jednego ucznia miasto zyskuje 200.000 zł. W przypadku Gimnazjum Nr 17 zaproponowaliśmy powstanie Branżowej Szkoły Podstawowej Nr 13 Stopnia 1. W tym miejscu nie widzimy sensu nowej szkoły podstawowej z uwagi na to, że w pobliżu takowych jest kilka. Mając wiedzę w jakich kierunkach kształcenia zawodowego jest obecnie zapotrzebowanie, wskazaliśmy nawet kierunki: mechaniczny (maszynista, toromistrz, ustawiacz) – młodzież poszukując tego kierunku wybiera kształcenie w Łazach, usługowych (sprzedawca, kelner, barman, fryzjer, kosmetyczka), ogrodnik, krawiec i szwaczka, budowlanych (monter konstrukcji budowlanych, murarz-tynkarz, zbrojarz-betoniarz, cieśla). W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 41 zaproponowaliśmy wraz z granicami obwodu rozpoczęcie kształcenia klas pierwszych jeszcze w tym roku – wylicza radny Wrona.
Miejmy nadzieję, że prowadzone negocjacje w sprawie przebiegu reformy edukacji w Częstochowie zakończą się pomyślnie. Tu – jak podkreśla minister Anna Zaleska – trzeba przede wszystkim myśleć o dobru dzieci.URSZULA GIŻYŃSKA

© GAZETA CZĘSTOCHOWSKA - Wszelkie prawa zastrzeżone