- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Częstochowianin Robert Magdziarz – wicewojewodą śląskim

Robert Magdziarz w piątek 30 listopada 2018 roku został powołany na stanowiska II wicewojewody śląskiego. Zastąpił Piotra Kołodziejczyka, który ponad tydzień temu został starostą myszkowskim i zrezygnował z piastowanej funkcji w urzędzie wojewódzkim.

Nowy wicewojewoda ma 51 lat. Jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, z wykształcenia energetykiem-informatykiem. Karierę zawodową rozpoczynał w Hucie Częstochowa. Później był m.in. dyrektorem Ośrodka Informatyki Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie, a w latach 2007-2008 pełnił funkcję wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Od 2010 r. był naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Urzędzie Miasta Częstochowy, a od 2016 r. wicedyrektorem w częstochowskim oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Do momentu powołania na stanowisko wicewojewody był zastępcą dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie.
Robert Magdziarz jest pasjonatem motoryzacji i muzyki. Ma żonę i dorosłego syna.

UG