- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

CZĘSTOCHOWA / Proces kupna huty rozpoczęty

29 lipca 2020 roku został rozstrzygnięty przetarg na zakup Huty Częstochowa.

Wpłynęły dwie oferty – Sunningwell (aktualny dzierżawca Juty)  oraz Corween. Oferta Corween wpłynęła po terminie i bez wadium. Dokonano wyboru oferty Sunningwell, a Sąd zatwierdził wybór. Postanowienie jest zaskarżalne w terminie 7 dni.