- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Czas na szkołę średnią

Naukę w szkołach podstawowych i gimnazjach w województwie śląskim ukończyło w tym roku ok. 79 tys. uczniów, którzy ubiegają się o przyjęcie do 747 publicznych (627) i niepublicznych (120) szkół: 284 liceów ogólnokształcących, 235 techników, 217 branżowych szkół I stopnia oraz 11 liceów plastycznych.

Należy pamiętać, że do szkół ponadpodstawowych zaliczane są również szkoły specjalne przysposabiające do pracy, których w woj. śląskim jest 47. Do szkół specjalnych (także liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia) uczniowie są przyjmowani na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
W województwie śląskim do szkół publicznych prowadzonych przez samorządy zakwalifikowało się ogółem 95, 2% uczniów, którzy aplikowali o przyjęcie do tych szkół. Na 3500 uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani, czekają wolne miejsca. Wg danych na 16 lipca szacunkowa liczba wolnych miejsc będzie wynosi
ok. 8600. Dokładna liczba będzie znana 25 lipca, tj. w dniu, w którym zostaną opublikowane listy przyjętych, czyli tych kandydatów zakwalifikowanych, którzy dostarczą do szkół oryginały dokumentów.
W Katowicach rekrutacja przebiega wzorcowo. Miasto przygotowało 6782 miejsca, choć pierwotnie planowano 6654 – zapewniono więcej miejsc w liceach. W samych Katowicach jest 3721 absolwentów, ale stolica województwa tradycyjnie jest miejscem nauki również dla młodzieży z okolicznych miast – Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Mysłowic, Tychów, Sosnowca czy Mikołowa. Po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji w katowickich szkołach pozostało ogółem 798 miejsc, w tym dla absolwentów podstawówek – 369 (w tym 118 w liceach ogólnokształcących), a gimnazjów – 429 (w tym 103 w liceach ogólnokształcących). Do żadnej szkoły nie zakwalifikowały się 103 osoby po szkole podstawowej i 87 po gimnazjum. Liczba miejsc wolnych: 798 jest na tyle duża, że uczniowie mają szansę znaleźć miejsce w szkole, które spełni ich oczekiwania. Należy zaznaczyć, że władze Katowic będą monitorować rekrutację uzupełniającą i podejmować decyzje o ewentualnym zwiększeniu liczby miejsc, jeśli będzie taka potrzeba.
W Zabrzu do nowych szkół zakwalifikowało się 1204 absolwentów gimnazjów i 1292 absolwentów podstawówek. Do wybranych szkół nie zakwalifikowało się 17 gimnazjalistów i 16 absolwentów podstawówek. Czeka na nich jeszcze 111 miejsc po gimnazjum i 211 miejsc po podstawówce.
Aktualnie analizujemy dane przekazane przez dyrektorów szkół. W przypadku oddziałów dla absolwentów gimnazjów liczba zakwalifikowanych do liceów ogólnokształcących w tych szkołach które wypełniły ankietę, wynosi blisko 16 tys, czyli mniej więcej tyle samo, ile uczyło się w klasach pierwszych LO w mijającym roku szkolnym, przy analogicznej liczbie absolwentów gimnazjum ogółem.
Liczba punktów, która umożliwiała przyjęcie do liceum jest bardzo zróżnicowana i wynosi np. tylko 30 punktów albo nawet powyżej 150.
Przed nami drugi etap edukacji: potwierdzanie woli uczęszczania szkoły, który zakończy się 25 lipca ogłoszeniem list przyjętych i nieprzyjętych. 26 lipca rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

r