Budżet dla Częstochowy na 2021 rok zaprojektowany


Projekt budżetu Częstochowy na przyszły rok zakłada wydatki w wysokości 1 mld 626 mln zł, przy dochodach 1 mld 589 mln zł.  Planowany deficyt ma wynieść więc 37 mln zł. Miasto w obecnej sytuacji ogranicza wydatki bieżące, a w zakresie inwestycji stawia na projekty z dofinansowaniem unijnym i zadania już rozpoczęte. Na inwestycje zaplanowano 306 mln zł. 

 

 

Jeżeli chodzi o inwestycje, największy (zarówno rzeczowo, jak i finansowo) zakres będą w 2021 r. miały dwa zadania unijne: rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul.św. Barbary do ul. Pułaskiego oraz przebudowa alei Wojska Polskiego – DK 1. Poza tym m.in. oprócz budowy Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie, czyli rozbudowy stadionu Rakowa, kontynuowany będzie program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych. Miasto ma też nadzieję na rozpoczęcie budowy połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja z ul.Krakowską, licząc tu na zdobycie dodatkowych zewnętrznych środków, niezbędnych do montażu finansowego przedsięwzięcia. Sfinalizowane zostanie też trwające obecnie odwodnienie części dzielnicy Północ, ma rozpocząć się budowa ulicy Złotej, na którą udało się uzyskać dofinansowanie.

 

Źródłami finansowania przyszłorocznych inwestycji będą:
– środki bezzwrotne i źródła zewnętrzne  – 182 mln 679 tys. zł;
– kredyt – 67 mln 277 tys. zł;
– środki własne – 56 mln 579 tys. zł.
Do projektu budżetu na rok 2021 przyjęto realizację 59 zadań inwestycyjnych.

Do najwyższych kwotowo zaplanowanych na 2021 r. wydatków inwestycyjnych  należą:
– rozbudowa DK-46 – ulicy Głównej i ulicy Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego – 114 mln 143 tys. zł,
– przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1– 70 mln 19 tys. zł,
– Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie – przebudowa i rozbudowa obiektu sportowego przy ul. Bolesława Limanowskiego 83  – 15 mln 347 tys. zł
– program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – 12 mln 616 tys. zł,
– budowa połączenia komunikacyjnego 1 Maja – Krakowska – 11 mln 255 tys. zł,
– odwodnienie dzielnicy Północ w Częstochowie – 7 mln 536 tys. zł,
– przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu – 7 mln 413 tys. zł
– wyposażenie płatnej strefy parkowania w system do pobierania i kontroli opłat– 5 mln 459 tys. zł
– przebudowa budynków burs miejskich  – 5 mln 100 tys. zł
– przebudowa budynku przy ul. Jasnogórskiej 34 w Częstochowie dla Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – 3 mln 339 tys. zł
– budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych  – 3 mln 312 tys. zł
– budowa ulicy Złotej w Częstochowie  – 3 mln 24 tys. zł.

Pomimo trudnej sytuacji budżetu, w projekcie są zarezerwowane środki m.in. na programy służące opiece nad mieszkańcami. Na programy zdrowotne zaplanowano kwotę 855 tys. w co wchodzi m.in.:
– leczenie bezpłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – 150 tys. zł
– profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – 107 tys.  zł
– rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej  dla seniorów – 100 tys. zł
– szczepienie przeciwko COVID-19  – 100 tys. zł
– program szczepień ochronnych  przeciwko grypie  – 100 tys. zł
– zapobieganie rakowi jajników, piersi i prostaty – badanie genetyczne BRCA1 – 40 tys. zł
– profilaktyka zakażeń pneumokokowych  dla osób po 65 roku życia – 40 tys. zł
– badania przesiewowe słuchu  dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych – 50 tys. zł
– profilaktyka stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych – 30 tys. zł
– wczesne wykrywanie cukrzycy typu II – 30 tys. zł
– promocja i edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki onkologicznej – 48 tys. zł,
– badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania autyzmu u dzieci – 15 tys. zł.

W projekcie budżetu na rok 2021 zabezpieczono środki na realizację budżetu obywatelskiego  w wysokości 9 mln 468 tys. zł.  Budżet obywatelski jest szczególną formą decydowania o części wydatków publicznych bezpośrednio przez mieszkańców. Dzięki temu mogą oni samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną przeznaczone te pieniądze. W budżecie miasta ujęto również kwotę 1 mln zł na wsparcie lokalnych inicjatyw mieszkańców.

Kultura fizyczna i sport.

W ramach tych zadań przewidziano wspieranie między innymi:
– szkoleń sportowych dzieci i młodzieży, a także osób niepełnosprawnych – 4,7 mln zł;
– organizacji i udziału w zawodach sportowych – 1 mln zł;
– działalności dzielnicowych ośrodków sportu szkolnego – 195 tys. zł.
Ogółem na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej zabezpieczono na 2021 rok środki w wysokości 16 mln 673 tys. zł.

BILANS BUDŻETU

– dochody ogółem 1 mld 589 mln zł, z tego:
dochody bieżące 1 mld 396 mln zł,
dochody majątkowe 193 mln zł
– wydatki ogółem 1 mld 626 mln zł, z tego:
wydatki bieżące 1 mld 320 mln zł
wydatki majątkowe 306 mln zł,
– planowany deficyt – 37 mln zł.

 

Gafika – Urząd Miasta Częstochowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *