- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

BONA FIDE. Prawda zwycięża

5 grudnia 2019 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach unieważnił wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, który uznał iż „Gazeta Częstochowska” i redaktor naczelna Urszula Giżyńska w artykułach na temat problemów mieszkańców Grabówki odczuwających uciążliwość z powodu funkcjonowania przy ich domach firmy Włodar Trade, zajmującej się workowaniem cementu i produkcją betonu, pisząc nieprawdę naruszyły dobro osobiste tej firmy.

Sąd Okręgowy w Częstochowie odrzucił zeznania powołanych przez nas kilkudziesięciu świadków i nie wziął pod uwagę wszystkich dowodów, zebranych przez kancelarię Pacud i Radcowie Prawni. Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że spostrzeżenia zawarte w artykułach były ocenne i powstały na podstawie
zebranych wiarygodnych danych i dowodów w sprawie. Prawda zatem zwyciężyła.

Wszystkim naszym Szanownym Czytelnikom życzę wszelkiego dobra na Święta Bożego Narodzenia i cały 2020 Nowy
Rok. Spotykajcie na swoich drogach tylko dobrych i życzliwych Wam ludzi. URSZULA GIŻYŃSKA

Urszula Giżyńska

Redaktor Naczelny Gazety Częstochowskiej.