Znajdź:
  
Jedyny tygodnik regionalny z tradycjami. Rok założenia 1909.
Zaloguj się
Nowe konto
Środa, 16 stycznia 2019
Marcelego i Włodzimierza
kultura   aktualności   historia   ekologia   medycyna   turystyka   sport   felieton   wizytówki firm   archiwum(450-479)   sprawy społeczne   zdrowie   gospodarka   edukacja   wiadomości   informacje   publicystyka   GMINY I POWIATY   polityka   wywiady   INFORMACJE CZĘSTOCHOWA   INFORMACJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   WYDARZENIA CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE CZĘSTOCHOWA   INTERWENCJE REGION CZĘSTOCHOWSKI   finanse   ubezpieczenia   Rolnictwo   Budownictwo   MOTORYZACJA   ROLNICTWO   Z WOKANDY   Gazeta Częstochowa   RODO   FELIETON. CZĘSTOCHOWSKI PATRIOTA   KULTURA / CZĘSTOCHOWA   

  Nr 3 (1402) 2019-01-17
  W NUMERZE:
» Otwarcie budynku schroniska dla bezdomnych w Lubojence
» SŁUŻBA ZDROWIA. Nowy szpital w Częstochowie
» Opłatek Klubu Seniora AZS


r e k l a m a


chemeks rek_in.jpg

Autozamki-2013-11(1x1).jpg

Kulas-internet-2017-3.jpg

autokarowe.jpg

Konstal-2016-01-net.jpg

ban_domy_6 kopia.jpg

MaxBramy-net.jpg

herb_klubu.png

inter.jpg

styks.jpg

RFG Logo 3 Ainter.jpg

chemex.jpg

wagner.jpg

Robotex-net.jpg

PKS_INTE.jpeg

polontex 2016-04 265x351.jpgr e k l a m a
Rolnictwo
ARiMR – czyli unijne programy pomocowe dla rolników i czas wzmożonej pracy
  wersja do druku            wyślij link znajomemu            inne artykuły tego autora
Śląska Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie intensywnie pracuje na rzecz rolników, wspierając w rozwoju gospodarstw. O programach unijnych, które są źródłem pomocy dla rolników i o działaniu Agencji rozmawiamy z jej dyrektorem KONRADEM JARZYŃSKIM.


Panie Dyrektorze jednym z najważniejszych słów dla naszych rolników jest: PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom: czym jest ten program dla rolników?
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to potężny instrument oraz wielkie środki i możliwości dla naszego rolnictwa. To program, który w jednoznaczny sposób zmienia i modernizuje naszą wieś, ale też aktywizuje i daje możliwości na bardzo różne i szerokie wykorzystanie ogromnego – w moim przekonaniu – potencjału, jaki jest do wykorzystania. Jestem pewny, że rolnicy i ich rodziny zamieszkujący w województwie śląskim mają wiele doskonałych pomysłów na rozwinięcie swojego gospodarstwa, na wprowadzenie innowacji i rozszerzenie swej działalności, tak, by ich ciężka praca była optymalnie wykorzystana i przynosiła najlepsze profity. Jest oczywistym, że taka sytuacja będzie bardzo korzystna dla odbiorców – konsumentów – a więc wszystkich nas. To jest najwspanialsze i najlepsze rozwiązanie, by polscy rolnicy swą pracą i jej owocami byli stałymi uczestnikami życia konsumentów. Jednym słowem, to zmiana i wielkie możliwości, jakie są dane mieszkańcom obszarów wiejskich. To właśnie ten program pozwala na prowadzenie, na przykład, małych rodzinnych firm, produkujących wyroby o charakterze regionalnym. To ten program pozwala na zmianę profilu produkcji lub wzmacnia gospodarstwa, które już mają wybrany kierunek produkcji i potrzebują środków na jego rozwinięcie i ugruntowanie swojej pozycji. PROW – to w moim odczuciu – propozycja stworzenia specjalizacji produkcji lub podjęcia decyzji i rozpoczęcia nowych wartościowych dla rolników i ich rodzin projektów. Jestem przekonany – a moje odczucia potwierdzają rozmowy z rolnikami – że ten kierunek, choć niełatwy i wymagający pewnych poświęceń, przyniesie pozytywny skutek. Przypomnę, że w dniu, kiedy objąłem tak odpowiedzialną funkcję dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie, postanowiłem o jednym: każdy rolnik i jego sprawa są dla mnie najważniejsze, i wszyscy, podkreślę raz jeszcze, wszyscy rolnicy województwa śląskiego zasługują na najwyższą i profesjonalną obsługę ze strony śląskiej ARiMR. Dzień po dniu mojej służby staram się tak właśnie czynić i jestem przekonany o słuszności takiego właśnie postępowania i traktowania rolników ich rodzin oraz ciężkiej codziennej pracy, jaką wykonują.

Panie Dyrektorze, co zatem udało się już zrealizować w ramach tego programu i jakie macie Państwo plany na najbliższą i dalszą przyszłość w tym obszarze działań?

– W chwili obecnej śląski oddział ARiMR w Częstochowie prowadzi obsługę w zakresie przyjętych wniosków objętych PROW (Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich), ale również przygotowuje się do nowych naborów w ramach tego instrumentu.
Korzystając z okazji i uprzejmości „Gazety Częstochowskiej” chcę poinformować i zachęcić naszych rolników – potencjalnych wnioskodawców – do złożenia wniosków w ramach programu Modernizacji Gospodarstw Rolnych. Nabór ten, który rozpoczniemy już za kilka dni dotyczyć będzie schematów: A, B i C. Już tłumaczę tę enigmatyczną wypowiedź, chodź wiem, że rolnicy specjalizujący się w produkcji zwierzęcej doskonale wiedzą, co owe schematy oznaczają. Jednak chcę przedstawić pełną i fachową informację. Reasumując, od 29 czerwca 2017 roku rozpoczynamy kolejny nabór wniosków na operacje typu modernizacja gospodarstw rolnych, które umożliwi wnioskowanie w obszarach A, B, C. W ramach tego instrumentu wsparcie można będzie otrzymać na inwestycje związane z:
– rozwojem produkcji prosiąt, obszar A – maksymalne dofinansowanie w PROW 2014-2020 wynosi 900 tys. zł;
– rozwojem produkcji mleka krowiego, obszar B – wysokość wsparcia w całym PROW 2014 020 może wynieść 500 tys. zł;
– rozwojem produkcji bydła mięsnego, obszar C – wysokość wsparcia w całym okresie PROW 2014-2020 może wynieść 500 tys. zł.
Jeżeli chodzi o zasady Pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” to będzie ona przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60 procent, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Kto może konkretnie ubiegać się o tę pomoc?
– O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak, w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast, jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić, co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość, co najmniej 10 tys. euro.
Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brane, m.in., zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy. Punkty będzie można też otrzymać za uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Przy czym trzeba będzie wykazać związek pomiędzy planowaną inwestycją a systemem, w którym rolnik uczestniczy. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć rolnicy, którzy mają nie więcej niż 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu. W terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysługiwania pomocy.

Korzystając z okazji, proszę poinformować czytelników Gazety Częstochowskiej o tym, co w obecnej chwili czynicie Państwo dla rolników?
– Jeśli chodzi o modernizacja gospodarstw rolnych dla wniosków w obszarach A, B, C, D, to nabór przeprowadzony był w dniach od 31 marca 2016 do 29 kwietnia 2016 roku. W tym naborze śląska ARiMR przyjęła i przekazała do obsługi w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, to jest komórki odpowiedzialnej za wdrożenie PROW w Śląskim Oddziale Regionalnym – 509 wniosków. Łączna deklarowana kwota ze wszystkich wniosków to blisko 96 milionów zł. W przypadku województwa śląskiego pula środków została zwiększona decyzją Ministra Rozwoju Wsi i Rolnictwa Pana Krzysztofa Jurgiela z kwoty 8 215 957,00 do 13 145 532,00 milionów euro, i według szacunków powinna wystarczyć, by wypłacić wnioskowane środki dla około 301 wnioskodawców. W chwili obecnej postępują prace nad obsługą wniosków, do dnia 28 czerwca 2017 roku zobowiązałem kierownictwo Biura Wsparcia Inwestycyjnego do rozpatrzenia wszystkich wniosków znajdujących się w limicie środków finansowych, co ma zapewnić i zamknąć etap rozpatrywania wniosków i wskazać wnioskodawców, którzy będą zaliczali się do puli podmiotów kwalifikujących się do przekazania płatności.
Na dziś mimo wyznaczonych terminów obsługi mogę już powiedzieć o zrealizowanych wnioskach o płatność na łączną kwotę dofinansowania 3 373 478,60 zł o zrealizowaniu płatność dla wniosków na kwotę 970 489,50 zł, o zweryfikowanych oraz wystawionych zleceniach płatności na kwotę 687 588,50 zł. To wszystko ilustruje i potwierdza, że pracujemy i utrzymujemy bardzo dobre wyniki. Tu – korzystając z okazji – chcę bardzo podziękować pracownikom Biura Wsparcia Inwestycyjnego śląskiej ARiMR za ich pracę, fachowość, oddanie i zaangażowanie w proces obsługi wniosków. Jako wieloletni pracownik tej instytucji, a pracuję w ARiMR ponad 17 lat, wiem jak wielką pracę wykonali i wiem jak wielkie jeszcze wyzwania staną przed tym zespołem.
Kończąc wątek spraw związanych z PROW sygnalizuję, że następny proces naboru w ramach Modernizacji Gospodarstw Rolnych przewidziany jest na I lub II kwartał przyszłego roku obejmować powinien obszary A czyli rozwój produkcji prosiąt, B – rozwój produkcji mleka krowiego, C – rozwój produkcji bydła mięsnego i obszar D – związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą, jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej brutto produktu.

Dziękuję Panie Dyrektorze za obszerną i dokładną analizę spraw ARiMR dotyczących PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ale to nie jedyna działalność ARiMR. Realizujecie Państwo również, a może przede wszystkim, dopłaty obszarowe. Właśnie kończy się kampania 2016 i już czas by rozpocząć kampanię na rok 2017. Proszę o informacje w tym zakresie i przekazanie Czytelnikom „Gazety Częstochowskiej” ważnych – w Pana opinii – informacji dotyczących tego aspektu działania ARiMR w naszym województwie?

– Tak, płatności obszarowe to najbardziej rozpoznawalna dla wszystkich Polaków część działalności ARiMR. To praca rok w rok wielu pracowników, której celem jest wypłata płatności dla rolników w naszym kraju. W województwie śląskim takie płatności przeznaczamy dla około 47 tysięcy rolników, którzy każdego roku składają wnioski. W tym roku, a dokładnie w tej chwili, ARiMR kończy już ostatnie płatności za rok 2016 i jest już właściwie po naborze wniosków na rok 2017. Był to czas bardzo wzmożonej i wytężonej pracy pracowników Biur Powiatowych ARiMR w województwie śląskim.
Na ten moment nie mogę jeszcze podać końcowych dokładnych danych dotyczących naboru w kampanii obszarowej na rok 2017. Przypomnę tu, że pierwotny termin przyjmowania wniosków w 2017 roku przypadł na okres od 15 marca 15 maja 2017 roku. Termin został przedłużony decyzją Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia 31 maja 2017 r.
Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa, ARiMR przyjmuje wnioski do 26 czerwca 2017 roku. Tu jednak złożenie wniosku po terminie ostatecznym jest równoznaczne z obniżeniem płatności. Tak więc, wnioski te będą uważane za złożone w okresie dopuszczalnym jednak spóźnienie będzie sankcjonowane pomniejszeniem płatności w skali 1 procenta za każdy dzień roboczy. To standardowe działanie ARiMR i zgodne z przepisami, które kształtują zasady naboru wniosków obszarowych. Dalej będziemy postępować zgodnie z wiążącymi nas terminami. Koniec 2017 roku i rok 2018 to będzie wytężona praca, której celem będzie obsługa wniosków obszarowych tak, by dotrzymać wiążących ARiMR terminów. W kolejności mamy wydanie pierwszych decyzji ONW (obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania) – od dnia 16 października 2017 r. a decyzji obszarowych od 01 grudnia 2017r. Jednak dokładne informacje o kampanii obszarowej na rok 2017 oraz podsumowanie kampanii 2016 roku z racji tego, że ARiMR nie zakończyła jeszcze obsługi tych instrumentów będę mógł przedstawić w terminie późniejszym. Pozwoli to na pokazanie dokładnych danych statystycznych oraz przeprowadzenie analizy i opatrzenie jej komentarzem. Mam nadzieję, że „Gazeta Częstochowska”, wzorem lat poprzednich, będzie informowała o pracy ARiMR Śląskiego Oddziału Regionalnego w Częstochowie i będzie jak zawsze źródłem fachowej wiedzy, informacji i porady dla wszystkich zainteresowanych działaniem ARiMR.

Naturalnie Panie Dyrektorze. Ze swej strony będziemy służyć swoim łamami, aby jak najszerzej przekazywać rzetelną wiedzę dla rolników.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
RozmawiałKONSTANTY RADZIONEK


 Komentarze:
brak komentarzy
Musisz być zalogowany żeby dodawać komentarze do artykułów

o gazecie | redakcja | archiwum | forum | reklama
"Gazeta Częstochowska" - Tygodnik Regionalny. Wydawca: Gazeta Częstochowska sp. z o. o.
Adres redakcji: ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa tel. (0-34) 366-37-11, fax. 324-65-73,
e-mail: redakcja@gazetacz.com.pl, WWW: http://www.gazetacz.com.pl