Artur Warzocha kandydatem na Marszałka Województwa Śląskiego


Rada Regionalna Prawa i Sprawiedliwości podczas obrad w Katowicach postanowiła przedstawić sejmikowi województwa śląskiego kandydaturę byłego wicewojewody śląskiego Artura Warzochy na stanowisko marszałka województwa.

Jak wiadomo, dotychczasowy marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz (PO) złożył rezygnację w związku z chaosem w Kolejach Śląskich.

Artur Warzocha jest obecnie jedynym częstochowianinem, proponowanym na to stanowisko przez gremium o charakterze regionalnym, wojewódzkim. Jest kandydatem bezpartyjnym, gdyż nie należy do żadnej partii politycznej.

– Najpilniejszą sprawą dla nowego Zarządu Województwa będzie opanowanie chaosu i uporządkowanie spraw związanych z funkcjonowaniem kolei w województwie śląskim. – powiedział Artur Warzocha. – Istotną kwestią jest również przegląd i ocena, a także podjęcie decyzji w sprawie rozpoczętych i planowanych kosztownych inwestycji na terenie województwa, finansowanych bezpośrednio z budżetu województwa takich, jak np. wielomilionowa modernizacja Stadionu Śląskiego, która utknęła w martwym punkcie i, co do której dalszych losów brak konkretnych rozstrzygnięć. Niezwykle pilną sprawą jest też znalezienie sposobu na oddłużenie wojewódzkich placówek służby zdrowia, w tym – przede wszystkim – szpitali wojewódzkich, które z każdym miesiącem coraz bardziej się zadłużają, i które funkcjonują, coraz słabiej, w efekcie zwalniają personel medyczny i przyjmują coraz mniej pacjentów.

– Domeną działań Zarządu Województwa powinno być (zgodnie z ustawowym zadaniem samorządu szczebla wojewódzkiego) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i stymulowania rozwoju gospodarczego. Działania w tych zakresach powinny iść w kierunku wspierania inicjatyw prorozwojowych na terenie wszystkich subregionów województwa w takich jak, np. subregion częstochowski oraz podejmowania energicznych działań na rzecz walki z biedą i narastającym wśród mieszkańców województwa bezrobociem – stwierdził kandydat Prawa i Solidarności na stanowisko marszałka województwa śląskiego.

Sylwetka Artura Warzochy

Ma 43 lata. Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz studiów podyplomowych w zakresie europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 1997-1998 był rzecznikiem prasowym Wojewody Częstochowskiego, Szymona Giżyńskiego. Od 1999 do 2000 r. pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako asystent polityczny – doradca Szefa Kancelarii, następnie jako doradca Wojewody Śląskiego – pełnomocnik ds. integracji województwa.

W latach 2001-2003 był zastępcą dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Działał także w samorządzie częstochowskim. Wybrany radnym III i IV kadencji Rady Miasta Częstochowy, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Skarbu i Komisji Kultury. W roku 2006 wybrany został na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

W 2006 r. został powołany na funkcję I Wicewojewody Śląskiego. Nadzorował realizację zadań z zakresu polityki społecznej, służbę zdrowia, edukację, rolnictwo i ochronę środowiska, finanse i budżet województwa. Jego zadaniem było także udzielenie pomocy rodzinom ofiar tragedii w hali MTK w Chorzowie oraz poległych górników z kopalni Halemba. Na jego wniosek premier podjął decyzję o przyznaniu specjalnych rent wdowom po poległych górnikach, co zostało przyjęte z wielkim uznaniem na Śląsku. Działając z upoważnienia śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP, doprowadził również do ugodowego rozwiązania wieloletniego sporu pomiędzy społecznością lokalną w gminie Lelów a diasporą chasydzką, dotyczącego prawa własności gruntu, na którym znajdował się grób cadyka Dawida Bidermana.

Za jego czasów Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, a także Klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze zdobyły znaczące środki na realizację swoich kluczowych inwestycji, w ramach regionalnego Programu Operacyjnego. W pierwszym przypadku: na budowę Akademickiego Centrum Sportu i Wydziału Nauk Społecznych, w drugim – na remont Bazyliki Jasnogórskiej.

Artur Warzocha był wieloletnim współpracownikiem i felietonistą ogólnopolskich i lokalnych mediów. W latach 1999-2004 zasiadał w Radzie Programowej Polskiego Radia Katowice.

Na zaproszenie śp. Władysława Stasiaka, byłego Szefa Kancelarii Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego brał udział w pracach kolegium, funkcjonującego pod roboczą nazwą: „zespół państwowotwórczy”, który skupiał intelektualistów, przedstawicieli świata nauki, mediów oraz polityki.
Samorząd terytorialny, wspólnoty lokalne, społeczeństwo obywatelskie oraz finanse państwa i samorządów są tematem zajęć jakie prowadzi w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Przygotowuje się obecnie do otwarcia przewodu doktorskiego, którego tematem będzie:” Historia samorządu terytorialnego II RP”.

Artur Warzocha Jest żonaty, ma córkę Marię.. Żona Anna jest nauczycielem – doradcą metodycznym. Zainteresowania: historia (zwłaszcza samorządu terytorialnego), muzyka klasyczna, sport – jazda na nartach, bieganie, pływanie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *