ARIMR INFORMUJE / 150 tys. zł premii dla młodego rolnika


 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca 2021 r. do 29 maja 2021 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

– w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;

– posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy

od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

– posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;

– rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

– posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;

– przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

– 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;

– 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

 

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code