- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

V MIĘDZYNARODOWY KONKURS TRADYCYJNEGO POWOŻENIA
O TROFEUM „ŚLĄSKA”

9-11 sierpnia 2019 roku – Koszęcin