- Gazeta Częstochowska - http://gazetacz.com.pl -

Niezapowiedziana wizyta

Redakcję ,,Gazety Częstochowskiej” odwiedził dyrektor częstochowskiego Oddziału Regionalnego KRUS, Piotr Dobosz. Na ręce redaktor naczelnej Urszuli Giżyńskiej przekazał podziękowanie za współpracę z KRUS, szczególnie w ramach konkursu ,,Bezpieczne gospodarstwo”.

– Pani Redaktor, chcemy podziękować za pomoc w informowaniu o tym wszystkim, co w KRUS-ie czynimy dla społeczności wiejskiej. W Waszej Gazecie zawsze możemy liczyć na upowszechnienie potrzebnych, życiowych informacji, o naszych akcjach prewencyjnych, konkursach dla dzieci i młodzieży, apelach o zachowanie ostrożności, komunikaty o możliwościach letniego wypoczynku lub turnusów rehabilitacyjnych… Chciałbym Państwu w podziękowaniu wręczyć jedną z tysiąca prac plastycznych, które napłynęły w naszym prewencyjnym konkursie plastycznym dla dzieci, który wskazuje różne niebezpieczeństwa czyhające na nie w gospodarstwie, uczy właściwego postępowania. To niezwykle trudna tematyka i wydawałoby się mało przyciągająca czytelników, a jednak, to zrozumienie, że podobne treści w gazecie także powinny się znaleźć, owocują dziś tym, że w minionym roku nie przydarzył się w śląskim rolnictwie ani jeden wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Województwo śląskie jest obecnie statystycznie najbezpieczniejszych województwem w Polsce dla prowadzenia działalności rolniczej. I to pomimo tego, że ma najwięcej niesprzyjających dla rolnictwa terenów. To także Państwa zasługa – powiedział dyrektor Piotr Dobosz.
Dziękujemy za pamięć i życzliwość.

IL