100-lecie SP nr 8


ROCZNICE CZĘSTOCHOWSKICH SZKÓŁ

21 października Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Szczytowej w Częstochowie obchodziła 100-lecie istnienia. Uroczystość, rozpoczętą wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu, swoją obecnością uhonorowali ważni goście, między innymi, posłowie na Sejm RP – Jadwiga Wiśniewska (PiS) i Szymon Giżyński (PiS), Elżbieta Kunicka, przewodnicząca Komisji Edukacji UM Częstochowy, naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Stefaniak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Anna Gamalczyk, Mirosław Kowalik, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek, uczniowie i nauczyciele. Wszyscy na nauczycielom i uczniom złożyli życzenia. Poseł Szymon Giżyński podkreślił tradycję i jakość edukacyjną szkoły, akcentował rolę patronki palcówki – Haliny Poświatowskiej.
Placówką w ostatnich latach zarządzali dyrektorzy: Teresa Jończyk, Stanisława Siwczak, Hanna Bodziachowska, Jadwiga Andrzejewska oraz wicedyrektorzy Grażyna Górska i Janusz Haszcz. Obecna dyrektor – Aleksandra Łebek-Jurgielewicz, uhonorowała emerytowanych nauczycieli i pracowników, którzy w SP 8 przepracowali ponad 30 lat: Wirginię Głębocką, Jadwigę Kaczmarek, Ewę Kleszczewską, Stefanię Knapik, Teresę Majer, Florentynę, Halinę i Bożennę Ujmę; ponad 20 lat: Jadwigę Kamińską, Teresę Kokoszkę, Alicję Krupińską, Marię Kulwanowska, Jadwigę Kucharską, Alicję Letman, Irenę Muskałę, Barbarę Płaczkowską, Annę Serafińską, Halinę Nowak- Ciurzyńską, Bogumiłę Kubacik, Jadwigę Okoń 20, Danutę Renik, Władysławę Potrzebowską, Kazimierę Rzepkę, Elżbietę Szczepańską, Danutę Garbaciak, Emilii Kozę, Marię Sajkowską i Wiesława Mielczarka.
Medalami uhonorowano także obecnych nauczycieli i pracowników szkoły z ponad 20 letnim stażem pracy: Grażynę Podczarską, Bożenę Glińską, Urszulę Hajduś, Urszulę Lenartowską, Dorotę Leśniak, Małgorzatę Lisińską, Marzenę Struzik, Annę Trojak-Kimlę, Annę Jabłońską, Magdalenę Krzyczmanik, Mariolę Stasiak, Gilberta Zwolskiego.

tinta
Najstarszy dokument dotyczący historii SP nr 8 pochodzi z 21 grudnia 1911, czasu, gdy Częstochowa i okolice – a więc także wieś Ostatni Grosz – podlegały rządom Rosjan. Mówi on o pierwszym nauczycielu, Stanisławie Kaczorowskim, który 15 grudnia 1911 r. podjął pracę w jednoklasowej ogólnej szkole podstawowej na Ostatnim Groszu, przy ulicy Kościelnej 6. W 1912 roku inny nauczyciel, Jan Wróblewski, otwiera we wsi Ostatni Grosz prywatną, jednoklasową ogólną szkołę podstawową przy ulicy Pięknej 6 (dzisiejsza ulica Równoległa, budynek zachował się do dziś).
Po wybuchu I wojny światowej, do Częstochowy 4 sierpnia 1914 r. wchodzą wojska niemieckie. Następuje kilkumiesięczna przerwa w działalności szkół. Władze szkolne rezygnują z lokalu przy ulicy Kościelnej 6. Jan Wróblewski, za roczny czynsz 150 rubli, wynajmuje na dwa lata (1916/1917) salę na szkołę, przy ulicy Pięknej 6 r.
W roku szkolnym 1920/21 kierownikiem szkoły Nr 8 w Częstochowie jest Jan Wróblewski ( po raz pierwszy pojawia się w dokumentach numer placówki). Prowadzi ją do 1927 r., po nim do 1966 r. dyrektorem zostaje Wojciech Felisiak.
W 1938 roku rozpoczęto budowę nowej siedziby szkoły. Prace przerywa 1 września 1939 r. wybuch II wojny światowej. Po wojnie w placówce uczą się dzieci ze szkół nr 5 i 17, w 1948 r. utworzono tu tzw. jedenastkę – szkołę ogólnokształcącą im. J. Dąbrowskiego. Po przeniesieniu szkół do innych miejsc, w budynku przy ulicy Szczytowej 28 pozostała tylko Szkoła Podstawowa nr 8. W 1987 roku oddano do użytku nową część dydaktyczno-administracyjną, a w 1995 r. segment sportowo-żywieniowy. W szkole znajduje się Muzeum Haliny Poświatowskiej – częstochowskiej poetki, która w 1996 roku została patronką placówki. Od 1999 r. w budynku funkcjonuje też Gimnazjum nr 8.

UG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

code